Multi-Sensory
Art Installations
VR
Generative Art
Multiverse
Experiences

Termeni și condiții

 

Acesta este website-ul oficial ST.art festival: www.readytostart.art (denumit în continuare ”Site-ul”). Site-ul este deținut și operat de Funky Business Management SRL, Ro 28572858, J40/6633/2011, Companie inregistrata in Bucuresti si de Twiser Concept SRL. cu sediul social în Bucuresti, RO 37979278,, J40/12706/2017, organizatori ai St.art Festival.

(denumite în continuare ”Compania” sau ”noi”).

Acestia sunt termenii și condițiile  („Condițiile”), care se aplică end-userilor (utilizatorilor finali) în momentul utilizării site-ului. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului web, sunteți de acord în mod expres cu aceste condiții, care se actualizează periodic. Dacă acesta nu este cazul, nu acceptați să respectați Condițiile, nu puteți utiliza sau accesa site-ul iar noi vom avea dreptul să restricționăm sau să împiedicăm accesul dumneavoastră pe site.

Dacă există ceva pe care nu îl înțelegeți, vă rugăm să trimiteți orice întrebare sau problemă prin e-mail la: contact@readytostart.art

Prin folosirea Site-ului sunteți de acord cu termenii și condițiile prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, încetați folosirea Site-ului imediat.

Dreptul dumneavoastra de a accesa Site-ul este condiționat de confirmarea că aveți vârsta legală de a încheia un contract cu caracter obligatoriu și că nu sunteți o persoană căreia îi este interzis accesul conform legilor României sau oricărei alte țări.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul Site-ului nostru se oferă informații despre festival și alt conținut care ar fi de interes (bilete, localizare, artisti etc).

 

MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPERI ALE SITE-ULUI

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sau actualiza prezenții termeni și condiții oricând, fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să verificați în mod regulat prezentul document pentru a lua la cunoștință de eventualele schimbări. Modificările vor avea efect imediat dupa publicarea acestora pe Site, fără notificare prealabilă. Folosirea în continuare a Site-ului după postarea modificărilor echivalează cu luarea la cunoștință și acceptarea schimbărilor aduse și nu veți putea aduce niciun amendament prezenților termeni.

 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ne angajam să nu trasmitem datele personale ale utilizatorilor către terți și să le folosim doar cu scopul contactării clienților noștri în vederea informării acestora în legătură cu diferite aspecte legate de funcțiile Site-ului și ofertele noastre.

Activitati interzise:

 • Utilizarea site-ului (sau orice parte a acestuia) pentru orice scop ilegal și sunteți de acord să îl utilizați în conformitate cu legile relevante;
 • încălcarea sau încurajarea încălcarii oricăror acte normative naționale sau internaționale
 • încalcarea oricarui brevet, marcă înregistrată, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau confidențialitate sau orice drept al unei părți sau pentru a distribui orice conținut asupra căruia nu aveți dreptul de a-l face public în mod legal, sub clauze contractuale sau responsabilități fiduciare
 • întreruperea sau interferarea cu securitatea sau folosința Site-ului 
 • încercarea de reproducere, derivare sau obținere a codului sursă în orice mod, pentru orice software folosit de Site
 • angajarea în orice activitate care afectează capacitatea oricărui terț de a folosi sau de a se bucura de serviciile Site-ului
 • asistarea oricarui terț în implicarea în oricare activitate interzisă de acești termeni și condiții
 • Încărcarea sau transmiterea prin intermediul site-ului a virusilor de calculator, viruși macro, cai troieni, viermi, roboți, bombe logice sau orice altceva proiectat pentru a interfera, întrerupe sau distruge procedurile normal de operare alea unui computer;
 • Orice material care este defăimător, ofensator sau are un caracter obscen, amenințător sau care poate provoca neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă;

 

2. DREPTURILE NOASTRE

2.1 Avem dreptul de a:

 • Modifica sau retrage, termporar sau permanent, Site-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare și dumneavoastră confirmați că nu vom fi răspunzători sau dvs. sau unei terțe părți pentru modificarea sau retragerea site-ului; și/sau
 • Modifica uneori aceste condiții. Utilizarea continuă a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia) ca urmare a unei astfel de modificări va fi considerată drept acceptarea unei astfel de modificări. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod regulat dacă condițiile au fost modificare . Dacă nu sunteți de acord cu nicio modificare a condițiilor, atunci va trebui să vă opriți imediat din utilizarea Site-ului.
 • Monitoriza orice activitate și conținut asociat Site-ului. Putem investiga orice încălcare a acestor Condiții sau plângeri legate de site și să luăm orice acțiune pe care o considerăm potrivită (care ar putea include, dar nu se limitează la, emiterea avertismentelor, suspendarea, încheierea sau atașarea unor condiții referitoare la accesul și/sau eliminarea oricărui material de pe Site).

2.2 Ne vom strădui într-o manieră rezonabilă să menținem site-ul. Uneori pe Site pot apărea modificări. Nu veți fi eligibil pentru nicio compensație, deoarece nu puteți utiliza nicio parte a site-ului, din cauza unui eșec, suspendarea sau retragerea întregii sau a unei părți a site-ului, din orice motiv.

Vom depune în permanență eforturi pentru a asigura acuratețea oricăror informații furnizate pe acest site de la momentul afișării online a acestora, precum și pe toata perioada în care acesta este disponibil online.

 

3. DATE CU CARACTER PERSONAL

Respectăm datele dvs. personale și prelucrăm orice date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați, în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate. Prin Site-ului nostru sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

 

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

4.1 În timp ce vom depune eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricăror informații pe care le plasăm pe site, nu oferim nici o garanție, expresă sau implicită în legătură cu exactitatea acesteia.

4.2 Site-ul este furnizat pe baza ideii "așa cum este" și "la fel de disponibil", fără nici o reprezentare sau aprobare. Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nicio garanție de niciun fel, expres sau implicit, în legătură cu site-ul Web, sau cu produsele sau serviciile oferite pe site, fie prin noi, fie în numele nostru inclusiv descărcări gratuite de software), inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare, compatibilitate, securitate, exactitate, condiție sau exhaustivitate sau orice garanție implicită care decurge din cursul de tranzacționare sau utilizare .

4.3 Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții detalii separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nici o garanție că site-ul web sau produsele sau serviciile oferite pe site, indiferent dacă este vorba de noi sau în numele nostru (inclusiv descărcări gratuite de software) să fie neîntreruptă, în timp util, securizată sau fără erori, defectele vor fi corectate sau că Website-ul sau serverul care o face disponibilă sau produsele sau serviciile oferite pe site-ul nostru, fie prin noi, fie în numele nostru, fără viruși sau bug-uri sau sunt pe deplin funcționale, corecte sau fiabile. Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru eventualele pierderi de conținut sau materiale ca urmare a încărcării sau descărcării de pe site.

4.4 Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții din Condiții, nimic nu vă va limita drepturile de consumator în conformitate cu legislația română.

4.5. Recunoașteți că nu putem garanta și, prin urmare, nu vom fi în niciun fel răspunzători pentru securitatea sau confidențialitatea site-ului și pentru orice informații furnizate sau preluate de pe site de către dvs.

4.6 Nu vom fi răspunzători în contract (inclusiv, fără a se limita la neglijență) sau în alt mod pentru:

 • (a) orice pierderi economice care includ, fără a se limita la pierderea veniturilor, a profiturilor, a contractelor, a economiilor sau a economiilor anticipate); sau
 • (b) orice pierdere de bunăvoință sau reputație;
 • (c) orice pierderi speciale sau indirecte sau indirecte, oricare ar fi acestea; în orice caz, dacă aceste pierderi s-au aflat sau nu în contemplarea fiecăruia dintre noi la data la care a survenit evenimentul care a dat naștere pierderii.

4.7 Nici o prevedere din Condiții nu va exclude sau nu va limita răspunderea noastră pentru moartea sau vătămarea corporală rezultată din neglijența noastră sau a servitorilor, agenților sau angajaților noștri sau orice răspundere în delictul de înșelăciune.

 

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTUL DE UTILIZARE

5.1 Confirmați și sunteți de acord că toate drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală din toate materialele sau conținutul conținut în cadrul site-ului web vor rămâne în permanență proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Aveți permisiunea de a utiliza acest material numai după cum v-ama autorizat în mod expres.
5.2. Recunoasteti si sunteti de acord ca materialele si continutul continut in site-ul web sunt puse la dispozitie doar pentru uz personal si non-comercial si ca puteti sa descarcati astfel de materiale si continut pe un singur hard disk de calculator in acest scop. Orice altă utilizare a materialelor și conținutului site-ului este strict interzisă. Sunteți de acord să nu copiați, să reproduceți, să transmiteți, să publicați, să afișați, să distribuiți, să difuzați, să vindeți, să licențiați, să exploatați sau să creați lucrări derivate din astfel de materiale și de conținut.
5.3 Cu excepția datelor cu caracter personal, orice informații pe care le transmiteți site-ului, fie prin comentarii, fie prin intermediul oricărei camere de chat sau altfel, nu vor fi tratate confidențial și recunoașteți că putem utiliza astfel de informații în orice scop care face obiectul acestor condiții.

 

6. GENERAL

6.1 Dacă o parte a condițiilor este considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de aceste condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi din Condiții rămase.

6.2 Aceste Conditii (asa cum sunt modificate din timp în timp) contin intreaga intelegere si intelegere intre noi in legatura cu toate chestiunile la care se refera aici si inlocuiesc orice acord prealabil scrise sau orale intre noi in legatura cu asemenea probleme. Nici o explicație orală sau informații orale oferite de oricare dintre noi nu vor modifica interpretarea acestor condiții. Confirmați că, acceptând să va conformati acestor condiții, nu v-ați bazat pe nici o reprezentare care nu este inclusă în mod expres aici și sunteți de acord că nu veți avea nici un remediu în legătură cu orice denaturare care nu a devenit termen al acestor condiții. Totuși, nimic din aceste condiții nu exclude răspunderea pentru orice declarație sau faptă frauduloasă.

6.3 Condițiile vor fi reglementate exclusiv și interpretate în conformitate cu legea Romaniei, ale carei instanțe va avea jurisdicție exclusivă în orice litigiu, cu excepția faptului că avem dreptul, la discreția noastră, de a începe și de a continua procedurile în jurisdicții alternative. Site-ul este controlat de noi în România. Nu facem nici o declarație conform căreia site-ul Web este adecvat sau disponibil pentru utilizare în alte țări.

 

EVENTALE SCHIMBĂRI ALE TERMENILOR

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sau actualiza prezenții termeni și condiții oricând, fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să verificați în mod regulat prezentul document pentru a lua la cunoștință de eventualele schimbări. Modificările vor avea efect imediat dupa publicarea acestora pe Site, fără notificare prealabilă. Folosirea în continuare a Site-ului după postarea modificărilor echivalează cu luarea la cunoștință și acceptarea schimbărilor aduse și nu veți putea aduce niciun amendament prezenților termeni.