Termeni și Condiții
Start Festival un Eveniment glo
Start Festival un Eveniment glo

REGULAMENT CONCURS

CÂȘTIGĂ UN OUTIFT LA ST.ART FESTIVAL

Perioada competiției: 13.05.2022 - 18.05.2022

Descarcă regulament

 

CÂȘTIGĂ UN CURS INTRODUCTIV DE DJ-ing

Perioada competiției: 17.05.2022 - 20.05.2022

Descarcă regulament

 

REGULAMENT

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PAYVENT TAG

Descarcă regulament


Participanții pot intra și ieși ori de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului, cu condiția de a avea pe mână brățară de festival, intactă.

Orele de începere ale evenimentelor din cadrul Festivalului, precum și ordinea reprezentanților artiștilor pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără ca această modificare să fie susceptibilă de a cauza orice fel de prejudiciu oricărui Participant.

Toți participanții sunt supuși controlului corporal la intrarea în festival, în vederea asigurării condițiilor de siguranță necesare desfășurării evenimentului. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului în festival pentru orice participant.

DA Obiectele ce pot fi aduse pe teritoriul festivalului

 • GHIOZDAN
 • APARATE FOTO PROFESIONALE ȘI CAMERE VIDEO – cu acreditare
 • Telefoane mobile
 • MEDICAMENTE (INCLUSIV INSULINA)
 • SELFIE STICK
 • ANIMALE DE COMPANIE (ESTE UN EVENIMENT PET FRIENDLY)

NU Obiectele ce nu pot fi aduse pe teritoriul festivalului

 • DROGURI
 • MANCARE SI BĂUTURĂ
 • ARME (INDIFERENT DACA SUNT SAU NU LEGAL DETINUTE), EXPLOZIBIL, sau material pirotehnic de orice natură ETC.
 • ORICE OBIECT CARE CONTINE SAU ESTE FABRICAT DIN STICLĂ
 • ALCOOL
 • BICICLETE, SKATE-URI, TROTINETE, HOVERBOARDS, SEGWAYS
 • UMBRELE DE ORICE FEL
 • INSTRUMENTE MUZICALE
 • GRAFFITI, STICKERE, ETC
 • MATERIALE PUBLICITARE (STICKERE, FLYERE, BANNERE, ETC.)
 • MOBILIER DE GRĂDINĂ
 • BOXE, AMPLIFICATOARE SAU SISTEME AUDIO
 • DRONE

I. ORGANIZATORUL ŞI EVENIMENTUL

ORGANIZATORUL

FUNKY BUSINESS MANAGEMENT SRL cu sediul în BUCURESTI, înmatriculata la Reg. Comert. sub nr.J40/6633/2011, având CUI RO28562858, denumit în continuare Organizatorul

EVENIMENTUL

ce se desfăşoară la adresa Strada Ilfov + Strada Inginer Guglielmo Marconi.

II. DISPOZITII GENERALE

 1. Prezentul Regulament se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului__ST.ART_festival_(denumit în continuare Festival), organizat de FUNKY BUSINESS MANAGEMENT SRL. (în continuare denumit Organizator) în BUCURESTI _(în continuare denumită Locația).
 2. Regulamentul conține prevederile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte și obligațiile acestuia în relația cu Organizatorul și ceilalți participanți la Festival.
 3. Regulamentul poate fi găsit pe www.READYTOSTART.ART /regulament și va fi afișat la intrarea în Festival.
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare a prezentului Regulament va fi afișată pe site-ul evenimentului www.READYTOSTART.ART precum și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare din momentul afișării.
 5. Prin cumpărarea unui bilet sau/și prin accesul în Festival, sau/și prin crearea unui cont pe site-ul www.READYTOSTART.ART, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte acest Regulament.

III. CATEGORII DE BILETE SI ACHIZITIONAREA ACESTORA

1. CATEGORII DE BILETE

 1. Biletele pot fi achiziționate online, de pe site-urile/site-ul partenerilor/partenerului Organizatorului www.livetickets.ro, sau de la punctele de vânzare deschise la Locație în ziua evenimentului începând cu ora 12:00.
 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în prealabil.

1.3 Participanții pot opta pentru urmatorele bilete, respectiv:

2 days Pass (abonament)

Bilet Day 1

Bilet Day 2

1.4. Achiziția biletelor se va putea face în doua etape:

 • Early bird disponibil in perioada și la prețurile afișate pe site-ul festivalului și pe site-uri partenere;
 • First release disponibil in perioada și la prețurile afișate pe site-ul festivalului și pe site-uri partenere;

1.5 Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către Organizator sau partenerii autorizați de Organizator. O listă completă cu aceştia poate fi găsită pe www.READYTOSTART.ART.

IMPORTANT!

1.6 Biletele vândute sunt nereturnabile.

1.7 Este strict interzisă publicarea seriilor unice ale biletelor sau codurile redeem pe rețele de socializare sau alte website-uri. Orice folosire a acestora de către alte persoane în afara celor care le-au comandat și cumpărat în mod legal, este responsabilitatea exclusiva a deținătorului.

1.8 Este strict interzisă postarea anunțurilor de vânzare/schimb/donare a biletelor pe rețele de socializare, site-uri sau orice alte spații publice.

1.9 În cazul în care vor fi descoperite bilete sau brățări care au fost contrafăcute sau falsificate, Organizatorul va sesiza organele de urmărire penală competente.

1.10. În cazul în care Organizatorul decide amânarea sau anularea Festivalului, în termen de 60 zile de la data la care Organizatorul a comunicat public, în mod oficial, această decizie, titularul biletului cumpărat are următoarele optiuni:

- păstrarea si folosirea biletului pentru oricare dintre evenimentele din cadrul Festivalului ce vor fi organizate de catre Organizator in decurs de 1 an de la data anunțarii următorului eveniment.

- poate cere restituirea contravalorii biletului în baza unei cereri formulate în scris. Acesta va trebui să facă dovada achiziției biletului/biletelor și să indice un cont bancar valabil pe care îl deține și în care să se facă restituirea plății. Restituirea sumei/sumelor se va face în termen de cel mult 14 zile de la data la care Organizatorul a recepționat cererea de restituire. Cumpărătorul nu va avea dreptul la alte compensații sau daune ca urmare a deciziei Organizatorului de a amâna sau anula Festivalului.

1.11. Biletele achiziționate nu pot fi folosite decât pentru uz personal, în vederea asigurării unei experiențe de festival titularului lor. Biletele nu pot fi folosite pentru a promova produse sau servicii, prin asociere directă sau indirectă cu Festivalul și/sau cu marca ST.ART FESTIVAL. Prin excepție, biletele achiziționate pot fi folosite în scop comercial, cum ar fi organizarea de campanii promoționale, oferirea biletelor drept premii pentru concursuri, promovarea unor servicii sau produse în cadrul Festivalului etc., doar cu acordul prealabil și în scris al Organizatorului. Nerespectarea acestei obligații va duce la anularea biletelor folosite în scop comercial și obligarea persoanelor responsabile la repararea prejudiciului astfel creat.

2. CUMPĂRAREA BILETELOR

2.1 Achiziția biletelor se poate face online, fie de pe www.READYTOSTART.ART, fie pe platformele partenere afișate pe Site, folosind sistemul de plăţi online. Plata se face doar prin card, iar biletul va fi emis doar în momentul în care plata a fost confirmată de către platforma de plată utiizată de catre retailer. Ulterior, participanții vor primi biletul în format electronic (QR Code).

În cazul în care cumpărătorul doreşte să cumpere mai multe bilete, acesta o poate face în limita a 10 bilete/cont utilizator la sectiunea Early bird, respectiv 10 bilete/cont la secțiunea First release.

Biletele se pot achizitiona si de la casele de bilete special amenajate in spatial festivalului.

2.2 Cumpărarea biletelor de la partenerii autorizați se face în conformitate cu termenii și condițiile emise de către aceștia. Partenerii autorizați au dreptul de a percepe un comision de administrare care se adaugă preţului normal al biletului. Acest comision va fi facut cunoscut la momentul la care se va face achiziția, dacă va fi cazul.

IV. PARTICIPAREA LA EVENIMENT

1. ACCESUL IN FESTIVAL

1.1. Accesul se face începând cu data de 21.05.2022, de la ora 12:00 pana la 23:00 si 22.05.2020 de la ora 12:00 pana la 23:00.

1.2. Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a Festivalului. În cazul în care un participant refuză verificarea, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu îi permite accesul în Festival, pe răspunderea participantului.

1.3. Accesul în festival se face doar pe baza unui bilet valid prezentat în format electronic sau "print at home". La punctele special amenajate se vor verifica biletele și după validare fiecare detinator al unui bilet valabil va primi o Bratara RFID care va atesta dreptul sau de a participa la festival. Doar o brăţară intactă, purtată pe mână, asigură participantului dreptul de a intra în perimetrul Festivalului. Organizatorul îşi rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica ori de câte ori apreciază ca necesar brățările, atât la intrarea în incinta Festivalului, cât şi pe tot perimetrul Festivalului. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acesteia.

1.4. Intrarea/ieșirea se face doar prin zonele special amenajate, prin validarea brățării. Neîndeplinirea acestei obligații poate duce la imposibilitatea participantului de a reintra în Locație.

1.5. Toti participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, conform dispozițiilor legale în vigoare.

1.6. Dacă în urma verificărilor efectuate la intrare sau în incinta Festivalului vor fi identificate obiecte care nu respectă prevederile Regulamentului, acestea vor fi confiscate și nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective într-un spaţiu din afara Festivalului (ex: mașină) sau să le arunce la tomberoanele special amenajate pentru astfel de obiecte. Excepție fac obiectele ilegale sau deținute ilegal.

1.7. În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc deținută fără permis), vor fi sesizate organele competente și se vor dispune măsurile necesare. Accesul în festival este interzis pentru orice persoană care are asupra sa arme, chiar dacă acestea sunt deținute legal. Identificarea acestora în teritoriul Festivalului implică evacuarea imediată a persoanei respective.

1.8. Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii, întreaga răspundere revenind minorilor și/sau părinților/persoanelor care exercită autoritatea părintească și care au permis participarea la eveniment.

2. DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

2.1. În momentul intrării în Festival, participantul ia la cunoştinţă acest Regulament, afișat în loc vizibil și și-l asumă în totalitate.

2.2. Participanţii nu pot introduce în Festival produse aflate pe lista de bunuri interzise, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la interzicerea accesului în Festival.

2.3. Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, participanții declarând că sunt apți din punct de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice, pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi audio, reprezintă un risc, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi sau le-ar putea produce prin participarea la eveniment.

! Organizatorul atrage atenția participanților că spectacolele pot include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul informează participanții că este posibil ca în cursul desfășurării evenimentului să fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile de vătămare sau de prejudicii materiale, nu își asumă nici o răspundere, aceasta revenind persoanelor care dețin sau operează aparatura.

2.4. Organizatorul va anunța în prealabil orele concertelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.

2.5. Pentru siguranța și/sau confortul participanților, organizatorul își rezervă dreptul de a stopa temporar accesul în anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată.

2.6. Pentru sănătatea și siguranța Participanților, aceștia cunosc și consimt că Organizatorul le poate solicita dovezi care să confirme că starea de sănătate le permite să participe la Festival, că pot să aplice măsuri de verificare a stării de sănătate (prin modalități de testare rapidă, luarea temperaturii, scanarea Certificatului Digital European COVID-19, triaj observațional, etc.) și să se supună oricăror măsuri solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de evenimente pentru prevenirea și combaterea oricăror situații care pot pune sănătatea Participanților în pericol. Această secțiune va fi completată cu orice măsuri solicitate de către autoritățile statului impuse organizatorilor de evenimente în funcție de evoluția situației epidemiologice, astfel încât să asigurăm cele mai înalte standarde pentru siguranța participanților.

2.7. Organizatorul pune în vederea participanţilor faptul că la finalul Festivalului, părăsirea Locației trebuie făcută cu calm, prin căile de acces semnalizate în acest sens, fără să se formeze ambuteiaje și dacă va fi cazul să urmeze indicațiile echipelor de acces și securitate . La finalul Festivalului, este posibil ca părăsirea parcărilor festivalului să sufere întârzieri de aceea participanții sunt rugați sa dea dovada de calm și să respecte regulile de cirdulație din incinta parcării Locației.

3. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL FESTIVALULUI

3.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi reglementările enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să desfăşoare niciun fel de activităţi care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

3.2. Traficul sau consumul de droguri este ilegal, strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare. În cazul în care o persoană va fi descoperită cu substanțe ilegale asupra sa, va fi scoasă în afara Festivalului imediat, iar brățară de acces va fi confiscată.

3.3. Participanţii sunt obligaţi ca în incinta Locației, să respecte şi să nu distrugă elemetele de mobilier, incluzând construcţiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente, să folosească grupurile sanitare în mod civilizat și corespunzător destinației acestora.

3.4. Pe perioada festivalului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica online sau offline, pe diverse canale şi de a le utiliza în campanii de promovare și prezentare ale festivalului, fără a recompensa în vreun fel participantul.

3.5. Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, însă pot folosi aceste material exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să facă publice pozele și filmările din cadrul Festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlalți participanți sau drepturile Organizatorului și nu sunt realizate în scop comercial. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru anumite activități/spectacole/concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de comunicare (website, social media, aplicație, mesaje, prin intermediul coordonatorilor de eveniment din interiorul evenimentului etc). În caz de nerespectarea a acestei obligații, Organizatorul va solicita participantului să înceteze activitatea nepermisă/ să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a prejudiciilor astfel produse.

! Este strict interzisă montarea de echipamente profesionale si semi-profesionale de filmat cu exceptia persoanelor acreditate în acest scop.

3.6. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate, precum și promovarea unor produse, servicii, activități, idei, mișcări culturale sau politice, fără acordul scris al Organizatorului, indiferent de mijloace, fie că sunt activități online sau offline în cadrul Festivalului.

3.7. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice. țigări și droguri.

Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului, în compania unui părinte. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.

3.8. Accesul este interzis minorilor după ora 19:00.

Accesul minorilor între 7-18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid și numai în compania unui părinte.

3.9 În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora beneficiază de următoarele facilități în limita a 100 de abonamente pentru cele 2 zile de festival :

a) Copii cu handicap și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 2 zile de festival.

b) Adulții cu handicap grav și accentuat și însoțitorii acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament pentru cele 2 zile de festival.

Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să trimită o cerere prin care să își exprime dorința de a participa la festival și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă încadrarea în grad de handicap la adresa contact@readytostart.art. În cazul în care persoanele cu dizabilități vor beneficia de bilet de un abonament pentru cele 2 zile de festival, vor primi din partea Organizatorului un e-mail în acest sens. Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original, în punctul de acces menționat în email-ul de confirmare primit, certificatul de încadrare în gradul de handicap și cartea de identitate spre verificare.

Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de identitate, a certificatului de încadrare în gradul de handicap și a confirmării primite pe e-mail din partea Organizatorului.

3.10. Este interzisă utilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis, artificii) şi a materialelor inflamabile pe întreg perimetrul festivalului.

3.11. Accesul în incintele și anexele anexele din cadrul Noii Arene/Locației evenimentului, cu excepţia celor special amenajate pentru desfăşurarea Festivalului, este interzis.

4. OBIECTE PIERDUTE

4.1. Obiectele pierdute trebuie aduse de către persoanele care le-au găsit la zona de Lost & Found. Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. Organizatorul va păstra obiectele recuperate pentru o perioadă de cel mult 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found şi va încerca returnarea lor către proprietari.

4.2. În ipoteza în care nu se vor identifica proprietarii bunurilor pierdute și/sau aceștia nu se prezintă pentru ridicarea lor, acestea vor fi predate autorităților.

4.3. În cazul produselor perisabile sau care se deteriorează rapid, termenul de 10 zile va putea fi redus de către Organizator, fără o notificare prealabilă.

5. SECURITATE. PRIM AJUTOR

5.1. În interiorul Locației, Organizatorul asigură securitatea și paza printr-un partener calificat şi acreditat să presteze aceste servicii. În timpul Festivalului, participanţii sunt obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.

5.2. În caz de incidente de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta în care se desfășoară Festivalul.

5.3. Pe teritoriul Festivalului există zone de prim ajutor semnalizate corespunzător.

6. PLATA PENTRU SERVICII ȘI PRODUSE ÎN CADRUL FESTIVALULUI

6.1. Modalităţile de plată pentru achiziționarea de servicii și produse pe teritoriul festivalului sunt strict cele puse la dispoziție de către organizatori şi partenerii acestora. Ca regulă, plata serviciilor și produselor în încinta evenimentului se va face cu un card/bratară RFID.

6.2. Obtinerea și înărcarea cardului payless/Brațarii RFID poate fi realizată la fața locului, prin plata cash sau cu cardul bancar la oricare dintre punctele de încărcare existente și semnalizate la Locația festivalului. In cazul în care Organizatorul decide folosirea de Carduri, Pentru fiecare card se va reține în mod automat o garație de 5 lei din prima suma alimentată. Garanția se va restitui în cazul în care la finalul evenimentului deținătorul va restitui cardul la unul din punctele de eliberare ale acestuia din locație, sau in momentul în care va solicita "refund" pentru sumele rămase necheltuite pe card/brățară conform prezentului Regulament. Participantul poate de asemenea opta pentru păstrarea cardului ce va putea fi folosit la evenimentele următoare ale organizatorului. În cazul în care Organizatorul decide folosirea de Brățări RFID, nu se percepe nici o garantie, acestea sunt nereturnabile și de unică folosință doar pentru evenimentul pentru care au fost create.

6.3. Participantul poate face top-up, la fața locului, doar cu o sumă multiplă de 10 LEI.

6.4. În Locație, se pun la dispoziţie participanţilor locuri special amenajate și semnalizate pentru obținerea și încărcarea cardurilor payless/brățărilor RFID. Încărcarea acestora dă dreptul posesorilor de a achiziționa produse şi servicii disponibile în cadrul evenimentului.

6.5. Sumele neutilizate de pe card pot fi preschimbate în bani după încărcarea Cardului/Brățării, prin procesul denumit "Returnare sume rămase necheltuite pe Card/Brățară". Procesul de returnare este următorul:

A. Toate sumele rămase necheltuite, indiferent dacă încărcarea cardului /brățării s-a făcut prin card bancar sau cash, vor fi restituite doar în numerar, pe toata perioada festivalului precum și încă o oră de la finalizarea spectacolului. Solicitarea de restituire se face la oricare din punctele de încărcare, prin prezentarea unui card/brățări intacte. Acest card/brățară va fi citit de personalul ce deservește punctele de incarcare și va restitui deținătorului suma indicată pe dispozitivul de citire al cardului/brățării.

B. Cei ce nu și-au recuperat banii conform procedurii de mai sus mai pot solicita restiuirea sumelor rămase necheltuite pe cardul/brătară RFID a doua zi după finalizarea festivalului, respectiv Duminică în data de 2208.05.2022 pana la finalul zilei (23:30)între orele 12.00 – 16.00 la locurile special amenajate la locația evenimentului.

Important: restituirea sumelor se va face doar prin prezentarea unui/unei card/Brătară RFID valid/e cu integritatea fizică nealterată, susceptibile de a fi citite de dispozitivul de citire. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru pierderea sau deteriorarea cardului payless/Brățării RFID.

6.6. Sumele rămase nepredate la sfârșitul perioadei de recuperare, vor deveni proprietatea Organizatorului.

6.7. În timpul evenimentului, produsele și serviciile de tip bar și food court sunt disponibile în locuri special amenajate, putând fi achiziționate doar cu cardul/Brățara RFID. Toți comercianții vor avea obligația să încaseze contravaloarea bunurilor vândute exclusiv cu cardul payless/Brățara RFID.

7. POLITICA DE ACHIZIȚIONARE ÎN CADRUL EVENIMENTULUI

1. In cadrul Evenimentului vor exista puncte de unde Participanții pot achizitiona Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator sau Partenerii Contractuali.

2. Modalitatea de plată pentru Produsele și Serviciile oferite în cadrul Evenimentului sunt Tag-urile Payvent, sub forma unor bratari sau carduri. Tag-ul Payvent este o tehnologie RFID bazată pe tehnologia de plată fără numerar (Cashless) furnizata de catre partenerul nostru, Payvent. Tag-ul nu conține informații confidenţiale referitoare la titular si nu poate fi considerat ca fiind un card de debit/credit sau echivalent de plată în numerar.

3. Prin preluarea Tag-ului Payvent, Participanții sunt de acord cu dispozițiile de utilizare din setul de "Termeni si Conditii pentru Tag-ul Payvent", disponibil pentru consultare {link catre TC Tag}, parte integrata din prezentul Regulament, și le acceptă aşa cum sunt acestea enunţate.

4. Tag-ul Payvent este singura modalitate de plată în cadrul Evenimentului și are un singur sold de cont individual si poate fi utilizat numai pentru plățile fără numerar la Eveniment, Participanții au obligația să folosească la Eveniment doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator și Partenerii Contractuali. Plata cu numerar în perimetrul Evenimentului este strict interzisă, în afara zonelor stabilite în prealabil de Organizator.

5. (Re)Incărcarea Tag-ului Payvent, in moneda Lei, se poate efectua prin intermediul site-ului {Event.Web.Topup.Url} sau prin aplicatia Payvent sau la fata locului, la punctele special amenajate si semnalizate, denumite Credit Points, utilizand numerar sau card bancar. Incarcarea Tag-ului da dreptul posesorilor de a achizitiona Produse şi Servicii disponibile în cadrul Evenimentului.

6. In urma (re)incarcarii, conversia este: 1 leu – 1 Punct Credit. Participanții au posibilitatea să-și încarce Tag-ul Payvent de câte ori doresc. Fiecare (re)încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 10 lei si doar o suma multipla de 10 LEI. Valoarea maximă a unei singure (re)încărcări este de 500 lei. Plângeri în acest sens pot fi făcute numai la Credit Point imediat după (re)încărcare. După părăsirea Credit Point, nu se acceptă plângeri.

7. Participantul are dreptul să-și verifice suma disponibilă pe Tag-ul Payvent la orice punct de vanzare al Partenerului Contractual sau al Organizatorului sau la orice Credit Point din cadrul Evenimentului.

8. Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision! La (re)încărcarea cu card bancar, soldul este încărcat în ${Currency} și convertit în valută implicită a cardului de debit/credit la cursul valutar al băncii emitente, pentru cardurile de debit/credit, altele decât în Lei.

9. Pe site si aplicatia Payent se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub sigla Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro emise de orice bancă din lume Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacțiilor online care oferă confidențialitate, siguranță și simplitate în achiziția produselor și serviciilor prin Internet. La prima plată efectuată cu cardul bancar se va solicita codul de securitate 3D Secure. În cazul în care prima plată este autorizată, plățile ulterioare se pot efectua fără codul de securitate 3D Secure. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul procesatorului de plati. Payvent nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră bancar.

10. In cadrul Evenimentului, Tag-ul Payvent este considerat un instrument de plata de tip:

MPV (multi-purpose voucher = cupon cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeana, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, participantul poate achiziționa doar in cadrul Evenimentulului Servicii sau Produse care au cotă TVA diferită. În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea punctelor de credit. Emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat cade în sarcina Partenerilor Contractuali.

11. În cazul în care un Participant dorește factura fiscală pentru Produsele sau Serviciile achiziționate în cadrul Evenimenutului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare Partener Contractual în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

8. POLITICA DE REFUND PENTRU SOLDUL RAMAS NEUTILIZAT

1. Soldurile rămase neutilizate pot fi preschimbate în bani, prin procesul denumit Refund, doar în conformitate cu prevederile din "Termenii si Conditiile pentru Payvent Tag" si cu prezentul Regulament. Va rugam sa acordati timpul necesar si sa cititi acest document.

2. In cadrul Evenimentului, Organizatorul permite retragerea soldului neutilizat

a. Procedura de Refund în locația Evenimetului constă în returnarea sumelor rămase pe Tag-ul Payvent, exclusiv in numerar, la oricare dintre Credit Points din perimetrul Evenimentului, în perioada {Data ora inceput} - {Data ora sfarsit}. Pentru realizarea Refund-ului, Participantul trebuie să prezinteTag-ul și să se asigure că aceasta nu prezintă urme de compromitere (exceptând cazurile agreate de Organizator).

b. Participantii care nu si-au recuperate banii , de la unul din Credit Points, vor mai putea recupera sumele ramase pe Tag prin completarea unui formular ce va fi pus la dispozitie online pe ${Event.Web.Topup.Url}

c. Soldul neutilizat de pe Tag-ul Payvent și nereturnat (nefiind solicitata returnarea in perioada stabilita de returnare) rămân în proprietatea Organizatorului și nu pot fi utilizate în cadrul unei alte ediții ale Evenimentului.

V. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant, care deține un bilet valid.

2. Datele de desfăşurare ale Festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator sau Festivalul poate fi anulat în caz de forţă majoră sau caz fortuit. Sunt asimilate cazurilor de forță majoră intervenția unor măsuri administrative, recomandări oficiale sau/și intrarea în vigoare a unor norme legale, provenind de la autoritățile naționale sau locale care fac imposibilă sau excesiv de oneroasă desfășurarea Festivalului în condițiile avute în vedere de către Organizator. În aceste cazuri deținătorul unui bilet valabil are optiunile prevăzute la Cap. III pct 1.10 din prezentul Regulament, cu singura precizare că termenul de 1 an stipulat curge în această situație de la data la care sunt ridicate toate restricțiile impuse de autorități.

3. În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstraţii, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părţi nu este obligată să respecte obligaţiile din prezentul regulament.

4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.

5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute în perimetrul festivalului, care nu au fost urmare a unei organizări defectuoase sau cu neglijența acestuia sau care au fost cauzate de evenimente meteorologice severe.

6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării.

7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara Locației.

8. Participanții vor fi ținuți răspunzători pentru orice și toate prejudiciile provocate Organizatorului, colaboratorilor acestuia sau terților prin nerespectarea dispozițiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

9. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita participantul să părăsească incinta festivalului, în cazul încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

VI. PROPRIETATE INTELECTUALA

1. Organizatorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra numelor comerciale, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor utilizate în corespondență, baza de date, elemente grafice, e-mail, cărți de vizită și alte materiale, semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a tuturor informaţiilor, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, de pe www.readytostart.art sau alte canale/platforme online în legătură cu evenimentul ST.art festival. Acestea nu vor putea fi utilizate, transferate, cesionate, modificate sau distribuite fără acordul expres, exprimat în scris al Organizatorului.

2. De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate intelectuală asupra tuturor operelor realizate de către colaboratorii și/sau angajații acestuia în cadrul festivalului, cum ar fi fotografii, filmări, texte, elemente grafice etc.

Definiţii

Card Bancar Contactless – element material, emis de catre o banca sau institutie acreditata care constituie modalitate de incasare/plata a bunurile vandute/cumparate in interiorul Locului Evenimentului, conform Regulamentului evenimentului.

Card Payvent – elementul material care constituie singura modalitate de incasare/ plata a bunurilor vândute/ cumparate în interiorul Locului Evenimentului.

Brățara RFID (RadioFrequency IDentification) – elementul material care constituie singura modalitate de incasare/ plata a bunurilor vândute/ cumparate în interiorul Locului Evenimentului.

Incarcare Card /Brățară RFID - procesul prin care participantii la Eveniment vor incarca instrumentul de plata "bani" pe instrument de plata "Card"/Brățară RFID, instrument cu ajutorul caruia vor putea achizitiona produse vandute in cadrul Evenimentului.

Returnare sume Card /Brățară RFID - procesul invers procesului "Incarcare Card/Brățară", respectiv procesul prin care participantii la Eveniment vor descarca sumele ramase necheltuite de pe instrumentul de plata- "Card"/Brățară RFID in instrument de plata "bani". Procesul de Returnare sume Card Payless/Brățară presupune ca initial sa existe procesul Incarcare Card/Brățară.

Cititor de Card/Brățară RFID – aparatul-instrumentul cu ajutorul caruia se gestioneaza incasarea/plata produselor vandute/cumparate.

Suma încarcată pe Card / Brățară RFID este un multi-purpose voucher (MPV), asa cum il defineste legislatia Comisiei Europeane.

Teritoriul festivalului este outdoor si este reprezentata de strazile: Ilfov + Inginer Guglielmo Marconi, Bucuresti.

St.art festival în care este permis accesul participantilor care au un bilet un valid la evenimentul St.art festival spatiu delimitat conform semnelor instalate de catre organizator.

Zona outdoor Orice alt spatiu care nu este considerat indoor.

Termeni și conditii:

Acesta este website-ul oficial ST.art festival: www.readytostart.art (denumit în continuare "Site-ul"). Site-ul este deținut și operat de Funky Business Management SRL, Ro 28572858, J40/6633/2011, Companie inregistrata in Bucuresti si de Twiser Concept SRL. cu sediul social în Bucuresti, RO 37979278,, J40/12706/2017, organizatori ai St.art Festival.

 (denumite în continuare "Compania" sau "noi").

Acestia sunt termenii și condițiile  („Condițiile"), care se aplică end-userilor (utilizatorilor finali) în momentul utilizării site-ului. Prin vizitarea sau utilizarea site-ului web, sunteți de acord în mod expres cu aceste condiții, care se actualizează periodic. Dacă acesta nu este cazul, nu acceptați să respectați Condițiile, nu puteți utiliza sau accesa site-ul iar noi vom avea dreptul să restricționăm sau să împiedicăm accesul dumneavoastră pe site. Dacă există ceva pe care nu îl înțelegeți, vă rugăm să trimiteți orice întrebare sau problemă prin e-mail la: contact@readytostart.art

Prin folosirea Site-ului sunteți de acord cu termenii și condițiile prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, încetați folosirea Site-ului imediat.

Dreptul dumneavoastra de a accesa Site-ul este condiționat de confirmarea că aveți vârsta legală de a încheia un contract cu caracter obligatoriu și că nu sunteți o persoană căreia îi este interzis accesul conform legilor României sau oricărei alte țări.

1. DESCRIEREA SERVICIILOR:

Prin intermediul Site-ului nostru se oferă informații despre festival și alt conținut care ar fi de interes (bilete, localizare, artisti etc).

2. MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPERI ALE SITE-ULUI:

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sau actualiza prezenții termeni și condiții oricând, fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să verificați în mod regulat prezentul document pentru a lua la cunoștință de eventualele schimbări. Modificările vor avea efect imediat dupa publicarea acestora pe Site, fără notificare prealabilă. Folosirea în continuare a Site-ului după postarea modificărilor echivalează cu luarea la cunoștință și acceptarea schimbărilor aduse și nu veți putea aduce niciun amendament prezenților termeni.

3. POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ne angajam să nu trasmitem datele personale ale utilizatorilor către terți și să le folosim doar cu scopul contactării clienților noștri în vederea informării acestora în legătură cu diferite aspecte legate de funcțiile Site-ului și ofertele noastre.

4. Activitati interzise:

 • Utilizarea site-ului (sau orice parte a acestuia) pentru orice scop ilegal și sunteți de acord să îl utilizați în conformitate cu legile relevante;
 • încălcarea sau încurajarea încălcarii oricăror acte normative naționale sau internaționale
 • încalcarea oricarui brevet, marcă înregistrată, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau confidențialitate sau orice drept al unei părți sau pentru a distribui orice conținut asupra căruia nu aveți dreptul de a-l face public în mod legal, sub clauze contractuale sau responsabilități fiduciare
 • întreruperea sau interferarea cu securitatea sau folosința Site-ului
 • încercarea de reproducere, derivare sau obținere a codului sursă în orice mod, pentru orice software folosit de Site
 • angajarea în orice activitate care afectează capacitatea oricărui terț de a folosi sau de a se bucura de serviciile Site-ului
 • asistarea oricarui terț în implicarea în oricare activitate interzisă de acești termeni și condiții
 • Încărcarea sau transmiterea prin intermediul site-ului a virusilor de calculator, viruși macro, cai troieni, viermi, roboți, bombe logice sau orice altceva proiectat pentru a interfera, întrerupe sau distruge procedurile normal de operare alea unui computer;

Orice material care este defăimător, ofensator sau are un caracter obscen, amenințător sau care poate provoca neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă;

2. DREPTURILE NOASTRE

2.1 Avem dreptul de a:

 • Modifica sau retrage, termporar sau permanent, Site-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare și dumneavoastră confirmați că nu vom fi răspunzători sau dvs. sau unei terțe părți pentru modificarea sau retragerea site-ului; și/sau
 • Modifica uneori aceste condiții. Utilizarea continuă a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia) ca urmare a unei astfel de modificări va fi considerată drept acceptarea unei astfel de modificări. Este responsabilitatea dvs. să verificați în mod regulat dacă condițiile au fost modificare . Dacă nu sunteți de acord cu nicio modificare a condițiilor, atunci va trebui să vă opriți imediat din utilizarea Site-ului.
 • Monitoriza orice activitate și conținut asociat Site-ului. Putem investiga orice încălcare a acestor Condiții sau plângeri legate de site și să luăm orice acțiune pe care o considerăm potrivită (care ar putea include, dar nu se limitează la, emiterea avertismentelor, suspendarea, încheierea sau atașarea unor condiții referitoare la accesul și/sau eliminarea oricărui material de pe Site).

2.2 Ne vom strădui într-o manieră rezonabilă să menținem site-ul. Uneori pe Site pot apărea modificări. Nu veți fi eligibil pentru nicio compensație, deoarece nu puteți utiliza nicio parte a site-ului, din cauza unui eșec, suspendarea sau retragerea întregii sau a unei părți a site-ului, din orice motiv.

Vom depune în permanență eforturi pentru a asigura acuratețea oricăror informații furnizate pe acest site de la momentul afișării online a acestora, precum și pe toata perioada în care acesta este disponibil online.

3. DATE CU CARACTER PERSONAL

Respectăm datele dvs. personale și prelucrăm orice date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați, în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate. Prin Site-ului nostru sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

4.1 În timp ce vom depune eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricăror informații pe care le plasăm pe site, nu oferim nici o garanție, expresă sau implicită în legătură cu exactitatea acesteia.

4.2 Site-ul este furnizat pe baza ideii "așa cum este" și "la fel de disponibil", fără nici o reprezentare sau aprobare. Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nicio garanție de niciun fel, expres sau implicit, în legătură cu site-ul Web, sau cu produsele sau serviciile oferite pe site, fie prin noi, fie în numele nostru inclusiv descărcări gratuite de software), inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop, non-încălcare, compatibilitate, securitate, exactitate, condiție sau exhaustivitate sau orice garanție implicită care decurge din cursul de tranzacționare sau utilizare .

4.3 Cu excepția cazului în care se specifică în termeni și condiții detalii separate referitoare la un anumit produs sau serviciu, nu acordăm nici o garanție că site-ul web sau produsele sau serviciile oferite pe site, indiferent dacă este vorba de noi sau în numele nostru (inclusiv descărcări gratuite de software) să fie neîntreruptă, în timp util, securizată sau fără erori, defectele vor fi corectate sau că Website-ul sau serverul care o face disponibilă sau produsele sau serviciile oferite pe site-ul nostru, fie prin noi, fie în numele nostru, fără viruși sau bug-uri sau sunt pe deplin funcționale, corecte sau fiabile. Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. pentru eventualele pierderi de conținut sau materiale ca urmare a încărcării sau descărcării de pe site.

4.4 Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții din Condiții, nimic nu vă va limita drepturile de consumator în conformitate cu legislația română.

4.5. Recunoașteți că nu putem garanta și, prin urmare, nu vom fi în niciun fel răspunzători pentru securitatea sau confidențialitatea site-ului și pentru orice informații furnizate sau preluate de pe site de către dvs.

4.6 Nu vom fi răspunzători în contract (inclusiv, fără a se limita la neglijență) sau în alt mod pentru:

(a) orice pierderi economice care includ, fără a se limita la pierderea veniturilor, a profiturilor, a contractelor, a economiilor sau a economiilor anticipate); sau

(b) orice pierdere de bunăvoință sau reputație;

(c) orice pierderi speciale sau indirecte sau indirecte, oricare ar fi acestea; în orice caz, dacă aceste pierderi s-au aflat sau nu în contemplarea fiecăruia dintre noi la data la care a survenit evenimentul care a dat naștere pierderii.

4.7 Nici o prevedere din Condiții nu va exclude sau nu va limita răspunderea noastră pentru moartea sau vătămarea corporală rezultată din neglijența noastră sau a servitorilor, agenților sau angajaților noștri sau orice răspundere în delictul de înșelăciune.

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTUL DE UTILIZARE

5.1 Confirmați și sunteți de acord că toate drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală din toate materialele sau conținutul conținut în cadrul site-ului web vor rămâne în permanență proprietatea noastră sau a licențiatorilor noștri. Aveți permisiunea de a utiliza acest material numai după cum v-ama autorizat în mod expres.

5.2. Recunoasteti si sunteti de acord ca materialele si continutul continut in site-ul web sunt puse la dispozitie doar pentru uz personal si non-comercial si ca puteti sa descarcati astfel de materiale si continut pe un singur hard disk de calculator in acest scop. Orice altă utilizare a materialelor și conținutului site-ului este strict interzisă. Sunteți de acord să nu copiați, să reproduceți, să transmiteți, să publicați, să afișați, să distribuiți, să difuzați, să vindeți, să licențiați, să exploatați sau să creați lucrări derivate din astfel de materiale și de conținut.

5.3 Cu excepția datelor cu caracter personal, orice informații pe care le transmiteți site-ului, fie prin comentarii, fie prin intermediul oricărei camere de chat sau altfel, nu vor fi tratate confidențial și recunoașteți că putem utiliza astfel de informații în orice scop care face obiectul acestor condiții.

6. GENERAL

6.1 Dacă o parte a condițiilor este considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de aceste condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi din Condiții rămase.

6.2 Aceste Conditii (asa cum sunt modificate din timp în timp) contin intreaga intelegere si intelegere intre noi in legatura cu toate chestiunile la care se refera aici si inlocuiesc orice acord prealabil scrise sau orale intre noi in legatura cu asemenea probleme. Nici o explicație orală sau informații orale oferite de oricare dintre noi nu vor modifica interpretarea acestor condiții. Confirmați că, acceptând să va conformati acestor condiții, nu v-ați bazat pe nici o reprezentare care nu este inclusă în mod expres aici și sunteți de acord că nu veți avea nici un remediu în legătură cu orice denaturare care nu a devenit termen al acestor condiții. Totuși, nimic din aceste condiții nu exclude răspunderea pentru orice declarație sau faptă frauduloasă.

6.3 Condițiile vor fi reglementate exclusiv și interpretate în conformitate cu legea Romaniei, ale carei instanțe va avea jurisdicție exclusivă în orice litigiu, cu excepția faptului că avem dreptul, la discreția noastră, de a începe și de a continua procedurile în jurisdicții alternative. Site-ul este controlat de noi în România. Nu facem nici o declarație conform căreia site-ul Web este adecvat sau disponibil pentru utilizare în alte țări. 

EVENTUALE SCHIMBĂRI ALE TERMENILOR

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sau actualiza prezenții termeni și condiții oricând, fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să verificați în mod regulat prezentul document pentru a lua la cunoștință de eventualele schimbări. Modificările vor avea efect imediat dupa publicarea acestora pe Site, fără notificare prealabilă. Folosirea în continuare a Site-ului după postarea modificărilor echivalează cu luarea la cunoștință și acceptarea schimbărilor aduse și nu veți putea aduce niciun amendament prezenților termeni.